Palvelut

Tutustu tarjoamiimme kattaviin palonhallinnan palveluihimme.

Asiakasrekisteri

Pidämme asiakasrekisteriä yllä, joten paloturvallisuuslaitteene pysyvät aina ajantasalla.

Pidämme teidän puolesta huolen että sammutuskalustonne pysyy aina toimintakuntoisena ja suoritamme tarvittavat tarkastukset sekä huollot automaattisesti määräajoin.

Teidän ei siis tarvitse itse huolehtia siitä, milloin kalustonne vaatii tarkastusta tai huoltoa.

Kartoitus

Tulemme mielellämme tekemään kartoituskäynnin, jotta Teillä on oikea määrä oikeanlaisia sammuttimia oikeissa paikoissa.

käsisammuttimet

Meiltä hankit oikeanlaiset käsisammuttimet helposti ja luotettavasti!

 Hoidamme myös käsisammuttimien tarkastukset, huollot ja koeponnistukset. Meiltä myös neste-, vaahto -ja hiilidioksidisammuttimien täytöt.

Voit selvittää alla olevalla Preston sammutinlaskurilla minimisuosituksen kiinteistön käsisammuttimien määristä ja teholuokista

Käsisammuttimien tarkastus ja huolto

Käsisammuttimien tarkastus on tehtävä vuoden välein, jos käsisammutinta säilytetään paikassa, jossa se on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille kuten kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle.

Käsisammuttimien tarkastus on tehtävä kahden vuoden välein, jos käsisammutinta säilytetään kuivissa ja tasalämpöisissä sisätiloissa.

Ensimmäisen tarkastuksen ja huollon ajankohta määräytyy käsisammuttimen valmistusajankohdan mukaan.

Sammutinsäiliöiden määräaikaistarkastus

Käsisammuttimen säiliön määräaikaistarkastuksen (koeponnistus) aikaväli on kymmenen vuotta.

Määräaika lasketaan käsisammuttimen valmistusajankohdasta, jonka käsisammuttimen valmistaja on merkinnyt sammuttimeen. Säiliö on voitu valmistaa tätä aiemmin, mutta ratkaisevaa on säiliön ensimmäisen täytön/paineistuksen ajankohta. Tätä kymmenen vuoden koeponnistusaikaväliä voidaan, jos käsisammuttimen huoltoväli poikkeaa jostain syystä koeponnistuksen aikavälistä, kuitenkin jatkaa enintään yhdellä vuodella (Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 953/1999 36).

Pikapalopostit

Varmista pikapalopostien luotettava toiminta

Pelastuslaki velvoittaa pitämään pikapalopostit toimintakuntoisena. Ne on huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti. Kiinteistön pika­palo­postit suositellaan tarkastettavaksi vuoden sekä koe­­ponnistettavaksi viiden vuoden välein.

Hanki meidän kautta pikapalopostit helposti ja luotettavasti! Hoidamme myös asennuksen, tarkastukset, koeponnistukset ja huoltotoimenpiteet.

Väestönsuojat

Väestönsuoja on erityinen tila tai rakennus, joka on tarkoitettu suojaamaan väestöä mahdollisen kaasu- tai myrkkyvuodon, aseellisen hyökkäyksen kuten sodan, radioaktiivisen laskeuman tai muun vastaavan uhatessa.

On suositeltavaa, että väestönsuojat tarkastetaan kerran vuodessa. Vastuu väestönsuojan kunnossapidosta on kiinteistön omistajalla. Suojan paineistus- ja tiiveyskoe tulee tehdä 10 vuoden välein.

Osoite

Siltamäenkatu 20-22, 15300 Lahti

Puhelin

Sähköposti

Jätä tarjouspyyntö